JapanSeven Seas Shipping Co. Ltd.

5-12-5, Ginza, Chuo-Ku, Tokio 104-0061
Hakutsuru Bldg.

phone
+ 81 3 6226 6192

fax
+ 81 3 6226 6185

e-mail
horikoshi@sevenseas.co.jp